fonsteriumea.se © 2010 

 

 

 

Utåtgående fönster och fönsterdörrar HA

 

De utåtgående fönstren finns i fem olika öppningsalternativ samt som fasta i trä eller trä/aluminium. Laminerat furu i tre lager, standardfärgerna är kritvit NCS 0502-Y eller RAL 9010 och terrabrun NCS S 7010-Y70R eller RAL 8028. Önskas en annan färg ordnar vi det. U-värdet är som standard 1,1 eller 0,9.

 

Topphängda vridfönster (TT180) kan rotera 180 grader. Säkra och lätta att använda och har integrerade reglage för vädringsöppning. Fönsterns ytterkant har bredderna 45 – 165 cm höjderna finns 49 – 164 cm.

Topphängda vridfönster 45 grader (TT45) finns i bredder 40 – 140 cm.

Sidohängda fönster som (ST180) kan rotera 180 grader. Bredd 45 – 120 cm, höjder 54 -184 cm.

Sidohängda vridfönster 90 grader (ST90) är också lätta att tvätta och att använda som nödutgång. Bredd 45 – 120 cm, höjder 54 -184 cm.

Traditionella sidohängda fönster, bredd 40 - 90 cm. Dessa traditionella fönster passar om man vill bevara kulturhistoriska miljöer.

      

De utåtgående balkongdörrar går att få med integrerad dörrbroms som gör att dörren hålls öppen i alla lägen. Balkongdörrarna har samma profil som HA-fönstren. Som standard är dörren försedd med en 2,5 cm tröskel i hårt virke. De beslagspaket som finns till balkongdörrarna återfinns här; 

                                                                                 

Karmdjupen;                    

        HA105                                      HA114 

Träfönstrens karmdjup  Trä/aluminiumfönstren har ett karmdjup på

                             är 10,5 cm                                                11,4cm.                                      

                            

Garantin för kondens i isolerruta är 10 år och för beslag och konstruktion 5 år. Virket i karm och båge är limmad i två eller tre lameller (kvistfri från synliga ytor). Karmens polyetentätning tillverkas av Schlegel. I bågens dubbel- eller trippelglas finns en isoler-ruta med energiglas och argonfyllning. Glastjockleken är minst 0,4 cm.

Tillbehör: Specialglas (U-värde, ljudreduktion, säkerhet)

               Friskluftsventiler

               Fönsterbänk.

 

Skenorna som sitter i HA vridfönster 180 har olika modul, vi har allting mellan 50 cm och 160 cm. Eftersom skenorna är monterad i fönstret på sidan måste fönsterkarmens ytter-kant vara minst cirka 55 cm och max 165 cm. Bredden är flexiblare, men fönsterbågens vikt får inte överstiger 90 kg. Ett för brett fönster kan bli ostabilt. Bredaste vridfönster enligt prislistan är 180 cm.

Balkongdörren finns att få i trä eller i trä/aluminium. Du kan välja likadana spröjsar som för fönstren och dörrarna kan monteras i linje med fönstren bredvid. En tröskel i hård virke hör till standardleveransen.

Enligt Boverkets regler måste alla helglasade balkongdörrars glas vara av härdat glas. För vanliga bostäder gäller även detta fönster om dess underkant till golv är lägre än 60 cm. För andra lokaler än bostäder där barn vistas är gränsen höjd till 80 cm och för skolor och förskolor gäller att alla fönster lägre än 1,5 m måste ha härdat glas.

 

Länk till olika typer         Länk till olika typer   Länk till spröjs   Länk till Persienner     Länk till fönster-

av glas                             av handtag                                            Myggnät Spaltventiler  brädor